Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.


Bezoekerscentrum - Foto
Label A

Fort van Duffel

Mechelsebaan 249
2570 Duffel
Tel: 015 22 82 33
info@kempenslandschap.be


Aangepaste parkeerplaats Toegangspaden Toegang Balie Horizontale circulatie Verticale circulatie Expositieruimte Belevingselementen Multifunctionele ruimte Aangepast toilet   Doelgroepen
dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk   Er zijn extra voorzieningen voor personen met een visuele beperking Er zijn extra voorzieningen voor personen met een auditieve beperking Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met ademhalingsproblemen en allergie Er zijn extra voorzieningenHet fort van Duffel is een historisch spoorwegfort, in 2014 ingericht als belevingscentrum met tentoonstellingsruimtes en brasserie.
Bij de inrichtingswerken werden de noodzakelijke aanpassingen zo toegankelijk mogelijk uitgevoerd, met weloverwogen materiaalkeuze en detaillering, met respect voor het historisch erfgoed en in evenwicht met de beoogde belevingswaarde en de vereiste toegankelijkheid.
De toegangsweg en parkeergelegenheid zijn goed toegankelijk. Niveauverschillen op het terrein en in het gebouw zijn zeer beperkt.
De belevingstentoonstelling over het fort loopt over verschillende lokalen waar de circulatieas eerder beperkt is in breedte. Alle doorgangen in het fort tussen de verschillende lokalen zijn oorspronkelijke doorgangen. Waar deuren geplaatst zijn in deze doorgangen, zoals de toegang tot de belevingstentoonstelling natuur en de brasserie, is door de beperkte opstelruimte het gebruik niet voor iedereen op een zelfstandige wijze mogelijk.
Er is een aangepast ruim toilet, doch het sas er voor is vrij klein, waardoor er niet voor iedereen optimale circulatiemogelijkheid is.
Datum screening: 29-07-2015. Uitgevoerd door: ATO vzw. In opdracht van: Toerisme Vlaanderen.
Naar het begin van de pagina


Informatie

Score: info
Historisch spoorwegfort als belevingscentrum met gratis toegankelijke tentoonstellingen over het fort en de natuur. Rondleidingen kunnen geboekt worden.

Naar het begin van de pagina

Bewegwijzering en signalisatie

Score: info
Het fort is vanop de straat duidelijk gesignaleerd. In het gebouw maakt men gebruik van overzichtelijke plattegronden als oriëntatiepunt en wegwijzer.

Naar het begin van de pagina

Parkeergelegenheid

Score: zelfstandig toegankelijk
Op het domein zelf is er parkeergelegenheid. Aangelegde parkeerzone met verharde rijweg en verharde parkeerplaatsen voor personen met een beperking.
Aansluitend grotere zone in kiezel met bijkomende parkeermogelijkheid.

Naar het begin van de pagina

Toegangspaden

Score: zelfstandig toegankelijk
Breed en vlak toegangspad, drempelloos aansluitend aan de openbare weg. De vlakke kasseistenen zijn goed toegankelijk. Recht afgeboorde toegangsweg naar de hoofingang. Juist voor de ingang loopt een vlakke houten toegangsbrug in dezelfde rechte lijn door.

Naar het begin van de pagina

Inkom

Score: zelfstandig toegankelijk
Voorbij de toegangsbrug is er een poortportiek met hekken dat toegang geeft tot een lange centrale gang. Tijdens de openingsuren staat het hek open.

Naar het begin van de pagina

Horizontale circulatie

Score: zelfstandig toegankelijk
De hoofdcirculatie wordt gevormd door de lange centrale gang en het dwars hierop gelegen middenplein. Gang en middenplein zijn vlak en egaal heraangelegd in vlakke kasseistenen. Alle bezoekbare lokalen sluiten drempelloos aan op de gang en het middenplein.

Naar het begin van de pagina

Tentoonstelling 'Fort van Duffel'

Score: toegankelijk met hulp
De belevingstentoonstelling over het fort van Duffel is ingericht in de voormalige officierslokalen. Gangen, doorgangen en lokalen behoren tot het historisch patrimonium en zijn intact gehouden. De tentoonstelling is langs twee zijden bereikbaar, doch de bezoeker wordt via bewegwijzering geleid naar de hoofdtoegang op het einde van het binnenplein, van waar men de tentoonstelling chronologisch kan doorlopen.

Naar het begin van de pagina

|BEZCE_1| -Tentoonstelling 'natuur'

Score: toegankelijk met hulp
De belevingstentoonstelling 'natuur' is ingericht in de voormalige soldatenzalen van het fort. Alle toegangen, doorgangen en lokalen behoren tot het historisch gebouw en zijn intact gehouden. De tentoonstelling wordt bezocht volgens een vooropgestelde route (van lokaal 10 over lokaal 11 naar lokaal 12). Door de dikke muren is de opstel- en bedieningsruimte voor de toegangsdeur beperkt.

Naar het begin van de pagina

Eet- en drinkgelegenheid

Score: toegankelijk met hulp
Brasserie De Krone is ingericht in de voormalige soldatenzalen. De ruimtes zijn met respect voor het historisch erfgoed ongewijzigd behouden. Door de dikke muren is de opstel- en bedieningsruimte voor de toegangsdeur beperkt.

Naar het begin van de pagina

Sanitair - Toiletten

Score: zelfstandig toegankelijk
Sanitair blok ingericht in de voormalige latrines. Er is een aangepast toilet ingericht aan de andere zijde van het middenplein. Het aangepast toilet is voldoende ruim, doch het inkomsas is vrij klein.

Naar het begin van de pagina