Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.


Cultuurcentrum - Foto

CC Casino

Hoogstraat 2
8370 Blankenberge
Tel: +32 (0)50 43 20 43
Fax: +32 (0)50 41 54 24
cultuur@blankenberge.be


Aangepaste parkeerplaats Toegangspaden Toegang Loket Horizontale circulatie Verticale circulatie Toeschouwersruimte Vergaderruimte Eet- en drinkgelegenheid Aangepast toilet   Doelgroepen
dit onderdeel van de accommodatie is niet toegankelijk voor iedereen dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk geen optimale situatie; bekijk het dossier voor details geen score gegevens beschikbaar geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is niet toegankelijk voor iedereen dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp   Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met een visuele beperking Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met een auditieve beperking Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met ademhalingsproblemen en allergie Er zijn extra voorzieningenCC-Casino is cultuurcentrum met 5 polyvalente zalen:
•Saveryszaal: feest- en theaterzaal met een vast podium en technische infrastructuur voor allerhande theater- en muziekoptredens.
•Consciencezaal :polyvalente ruimte die gebruikt wordt voor kleinere optredens, tentoonstellingen, filmvoorstellingen of kleinere seminaries.
•Roeschaert : polyvalente ruimte voor vergaderingen en voordrachten.
•Zeebries: wordt vooral gebruikt als cursusruimte en als danslokaal.
•Golfbreker: grote ruimte die vooral door lokale toneelverenigingen wordt gebruikt voor decorbouw en repetities.

Op het gelijkvloers van het Casino bevindt zich een kunstgalerij met wisselende tentoonstellingen.

Er zijn 3 sanitaire blokken. De toiletten op verdieping +2 en +4 zijn voorzien van een aangepast toilet.
Datum screening: 26-04-2011. Uitgevoerd door: Westkans vzw. In opdracht van: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk.
Naar het begin van de pagina


Informatie

Score: info
Het cultuurcentum bevindt zich in het casino. Ticketverkoop, cultuurdienst en dienst feesten bevinden zich aan de overkant van het casino, in de casinostraat.

Naar het begin van de pagina

Bewegwijzering en signalisatie

Score: info
De bewegwijzering in en buiten het gebouw is goed.

Naar het begin van de pagina

Parkeergelegenheid

Score: niet toegankelijk
De accommodatie beschikt niet over een eigen parkeerterrein.
In de aangrenzende omgeving, binnen een straal van 200 m, zijn er echter wel 3 voorbehouden parkeerplaatsen.

Naar het begin van de pagina

Toegangspaden naar inkom cultuurdienst

Score: toegankelijk met hulp
Het toegangspad van openbaar domein en voorbehouden parkeerplaatsen is licht hellend.

Naar het begin van de pagina

Inkom cultuurdienst

Score: toegankelijk met hulp
Ter hoogte van de inkom van de cultuurdienst is de circulatieruimte 123 cm en er is een drempel van 3 cm.

Naar het begin van de pagina

Horizontale circulatie in cultuurdienst

Score: zelfstandig toegankelijk
De routes in cultuurdienst zijn vlak en drempelloos.

Naar het begin van de pagina

Toiletten cultuurdienst (0)

Score: niet toegankelijk
Er is een sanitair blok met aangepast toilet in de cultuurdienst. De vrije ruimte voor en naast het toilet is beperkt.

Naar het begin van de pagina

Toegangspaden naar inkom casino

Score: toegankelijk met hulp
Het toegangspad van openbaar domein en voorbehouden parkeerplaatsen is licht hellend.

Naar het begin van de pagina

Inkom casino

Score: niet toegankelijk
Er zijn verschillende inkomdeuren aan het casino te bereiken via trap of hellend vlak.
De opgemeten inkom ligt het dichtst bij de aangepaste parkeerplaatsen en heeft een grotere circulatieruimte ervoor dan de andere deuren.
Er is tevens een toegang via de zeedijk. Deze toegang verloopt echter enkel met trappen.

Naar het begin van de pagina

Horizontale circulatie in het casino

Score: niet toegankelijk
Er is een te steile helling op de route naar toiletten op verdieping +4. De route naar Roesschaertzaal is licht hellend. Alle andere horizontale routes in het casino zijn vlak en drempelloos.

Naar het begin van de pagina

Verticale circulatie in het casino

Score: niet toegankelijk
Er is een trap en lift voorzien van het gelijkvloers naar verdiepingen +2 en +4. De lift is voldoende ruim. De opstelruimte voor de lift op het gelijkvloers is 110cm.

Naar het begin van de pagina

Expositieruimte (0)

Score: zelfstandig toegankelijk
Op het gelijkvloers van het Casino bevindt zich een expositieruimte met wisselende tentoonstellingen.

Naar het begin van de pagina

Saveryszaal (+4)

Score: zelfstandig toegankelijk
De Saveryszaal is feest- en theaterzaal met een vast podium en technische infrastructuur voor allerhande theater- en muziekoptredens. Er is voldoende circulatieruimte in de zaal.

Naar het begin van de pagina

Consciencezaal (+2)

Score: zelfstandig toegankelijk
Consciencezaal is multifunctionele ruimte die gebruikt wordt voor kleinere optredens, tentoonstellingen, filmvoorstellingen of kleinere seminaries. Er is voldoende circulatieruimte in de zaal.

Naar het begin van de pagina

Roeschaertzaal (+2)

Score: toegankelijk met hulp
Roeschaertzaal is multifunctionele ruimte voor vergaderingen en voordrachten. Er is voldoende circulatieruimte in de zaal.

Naar het begin van de pagina

Mirage (0)

Score: niet toegankelijk
De Mirage is eet- en drinkgelegenheid gelegen op het gelijkvloers. De doorgangsbreedte van inkomdeur Mirage is te smal. Er zijn geen onderrijdbare tafels aanwezig.

Naar het begin van de pagina

Toiletten casino (+2)

Score: toegankelijk met hulp
Er is een sanitair blok met aangepast toilet op verdieping +2. Het toilet heeft een beperkte circulatieruimte maar is goed bruikbaar.

Naar het begin van de pagina

Toiletten casino (+4)

Score: niet toegankelijk
Er is een sanitair blok met aangepast toilet op verdieping +4. Het toilet is moeilijk bereikbaar door het hellend vlak op de route naar het toilet. Het toilet is niet goed bruikbaar omwille van de te kleine draaicirkel.

Naar het begin van de pagina

Toiletten Mirage (0)

Score: niet toegankelijk
Bij de eet- en drinkgelegenheid is er een sanitair blok. Er is echter geen aangepast toilet aanwezig.

Naar het begin van de pagina

|CC_1| -Backstage

Score: info
De backstage is op het ogenblik van de screening (zomer 2011) een bouwwerf. De toegankelijkheid wordt na uitvoering van de werken gecontroleerd en opgenomen in het dossier.

Naar het begin van de pagina