Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.


Mits hulp is de sporthal te betreden als bezoeker. - Foto

Sporthal De Kronkel

Gemeenteplein 2
3040 Huldenberg
Tel: 02 686 61 64
sport@huldenberg.be


Aangepaste parkeerplaats Toegangspaden Toegang Horizontale circulatie Verticale circulatie Sportzaal - Sportterrein Kleedruimte Toeschouwersruimte Eet- en drinkgelegenheid Aangepast toilet   Doelgroepen
dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk dit onderdeel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk dit onderdeel van de accommodatie is niet toegankelijk voor iedereen geen optimale situatie; bekijk het dossier voor details geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp geen score gegevens beschikbaar dit onderdeel van de accommodatie is toegankelijk met hulp dit onderdeel van de accommodatie is niet toegankelijk voor iedereen   Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met een visuele beperking Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met een auditieve beperking Er zijn geen extra voorzieningen voor personen met ademhalingsproblemen en allergie Er zijn geen extra voorzieningenDe sporthal is bereikbaar vanaf de parking gelegen tussen sporthal en gemeentehuis.
Voor sporthallen wordt de vrije doorgangsbreedte van deuren voorzien op 100cm. De vrije doorgangsbreedtes van de deuren in de gehele sporthal variëren tussen 82cm en 91cm (aangepast toilet).
Als de beide dubbel deuren steeds geopend staan, is er circulatie mogelijk. Dit ondersteunt evenwel niet de visie op integrale toegankelijkheid.
Voor de dubbel inkomdeur is er een drempel van 5cm en de trekkracht om de deur te openen is te hoog.
Het cafetaria is goed bereikbaar vanuit de centraal gelegen hal en vanaf het terras. Hier zijn evenwel de deuren te smal en is er een drempel. Er is geen onderrijdbaar gedeelte voorzien aan de toog. De stoelen en tafels zijn bruikbaar.
Vanuit de hal kunnen alle ruimten bediend worden.
Het aangepast toilet meet 145cm op 157cm en is bijgevolg in oppervlakte beperkt. Mits hulp is ze bruikbaar.
De toog grenzend aan de sporthal is niet onderrijdbaar maar is wel bruikbaar. Er is voldoende circulatieruimte voor handen.
De kleedruimte op zich is bruikbaar, de doucheruimte is niet bruikbaar aangezien er een drempel is geplaatst.
Mits hulp is de sporthal te betreden als bezoeker. Als men wil sporten met een aangepaste rolstoel (vrije doorgangsbreedte van 100cm nodig) dan zijn niet alle ruimte bereikbaar en bruikbaar.
Datum screening: 17-11-2009. Uitgevoerd door: Toegankelijkheidsbureau vzw. In opdracht van: Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid .
Naar het begin van de pagina


Informatie

Score: info
De signalisatie is duidelijk weergegeven.

Naar het begin van de pagina

Bewegwijzering en signalisatie

Score: info

Naar het begin van de pagina

Parkeergelegenheid

Score: zelfstandig toegankelijk
Tussen Gemeentehuis en Sporthal is er een parkeerzone voorzien.

Naar het begin van de pagina

Toegangspaden

Score: zelfstandig toegankelijk
De toegangspaden zijn vlak uitgevoerd.

Naar het begin van de pagina

Inkom

Score: niet toegankelijk
De inkom is duidelijk weergegeven in de gevel.

Naar het begin van de pagina

Horizontale circulatie

Score: toegankelijk met hulp
De gangen zijn voldoende breed.

Naar het begin van de pagina

Sportinfrastructuur

Score: toegankelijk met hulp
De sporthal op zich is bruikbaar, de toegangsdeur is eerder smal.

Naar het begin van de pagina

Kleedruimte sport

Score: toegankelijk met hulp
De kleedruimte is bruikbaar.

Naar het begin van de pagina

Eet- en drinkgelegenheid

Score: toegankelijk met hulp
Via de inkomhal bereikt men het cafetaria.

Naar het begin van de pagina

Sanitair - Toiletten

Score: niet toegankelijk
Het aangepast toilet is beperkt bruikbaar.

Naar het begin van de pagina