Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Toegankelijkheidsonderzoek

Historiek?

De databank Toegankelijk Vlaanderen en bijhorende website werd ontwikkeld in 2002 door de vzw Toegankelijkheidsbureau. In 2005 werd onder impuls van Gelijke Kansen Vlaanderen de databank uitgebreid naar heel Vlaanderen en sindsdien verlenen alle Vlaamse provincies hun medewerking aan de invulling hiervan. De grote meerwaarde hiervan is dat over heel Vlaanderen een uniforme methodiek en normen gehanteerd worden om de toegankelijkheid in kaart te brengen. Sedert 2007 wordt de databank beheerd door Enter.

Vernieuwde methodiek?

De hoofddoelstelling was het objectief informeren van gebruikers over de mate van toegankelijkheid van publieke gebouwen en omgeving in Vlaanderen. Op basis van de opgebouwde ervaring is een nieuwe methodiek ontwikkeld die naast de informatie voor de gebruikers, ook uitdrukkelijk mikt op het oplossingsgericht begeleiden van eigenaars naar een betere toegankelijkheid. Daarnaast wordt de databank ook een belangrijk Vlaams beleidsinstrument. Doordat de screeningsresultaten vertaald worden in concreet cijfermateriaal, weten we zo hoe toegankelijk de publieke gebouwen zijn en kunnen we op basis hiervan ook beleidsindicatoren ontwikkelen zodat het toegankelijkheidsbeleid ook beter kan gemonitord worden. De criteria om toegankelijkheid te beoordelen blijven dezelfde als voorheen maar de methodiek van opmeten en de output verschillen.

Toegankelijkheidsonderzoek?

Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven per gebouw onderdeel, zowel naar eigenaars/beheerders, als naar gebruikers en beleidsmakers toe.

De toegankelijkheidsadviseur (architect of bouwkundig ingenieur, werkzaam bij een van de adviesbureaus toegankelijkheid waarmee Gelijke Kansen en Enter samenwerken) maakt een afspraak met de eigenaar of gebouwverantwoordelijke en gaat ter plaatse. Hij/zij beoordeelt de toegankelijkheid van alle onderdelen van het gebouw en buitenomgeving, rekening houdend met de keten van toegankelijkheid en de normen van Toegankelijk Vlaanderen. Elke screening resulteert in een gedetailleerd screeningsverslag geïllustreerd met foto’s en schema voor de eigenaar of gebouwverantwoordelijke. Dit rapport toont aan waar de knelpunten zich situeren maar formuleert ook een concreet actieplan op drie niveaus: eenvoudige ingrepen, ingrepen in functie van de inrichting en structurele ingrepen. De toegankelijkheidsadviseur licht altijd het rapport toe. Dit heeft het grote voordeel dat tekst en uitleg gegeven worden over toegankelijkheid en de mogelijkheden die het gebouw biedt om verbeteringen aan te brengen. Er kan ingegaan worden op vragen en eventueel haalbaarheid om de locatie integraal toegankelijk te maken. Concrete gedetailleerde oplossingen op maat gaan een stap verder en volgen in een bijkomend advies.

De resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek worden opgenomen in de databank en ontsloten via deze website.

Wil je een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren, neem dan zeker contact met het adviesbureau in jouw provincie op!

Momentopname?

Het toegankelijkheidsonderzoek is slechts een momentopname. Het kan dus zijn er na het toegankelijkheidsonderzoek een aantal aanpassingen werden uitgevoerd.

Kleine verbeteringen kunnen steeds aan het betrokken adviesbureau gemeld worden, neem daarom steeds contact op. Verbouwingen en grote aanpassingen hebben een grote invloed op de toegankelijkheid, op dat moment is het aangewezen om het adviesbureau te contacteren voor een herscreening.