Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Hoe werkt deze site?

Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants … Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank. De dossiers die voorheen volgens de methodiek van de oude Toevla-databank gescreend werden zullen vanaf half april 2013 rechtstreeks via deze site beschikbaar zijn. In tussentijd kunnen deze dossiers gezocht worden via www.toevla.be/zoeken.

Hoe kan ik zoeken?

Gebruik de zoekfunctie om op zoek te gaan naar één of meerdere locaties waarvan je de mate van toegankelijkheid wil leren kennen. Via de zoekfuncties op de ‘Startpagina’ en ‘Uitgebreid zoeken’ kan je gemakkelijk alle resultaten van de toegankelijkheidsonderzoeken opvragen. Je kan zoeken op categorie of type, adresgegevens, (deel van) naam, label(s) of een combinatie van de verschillende items. Via ‘Uitgebreid zoeken’ kan je nog extra zoeken op straat, provincie of regio. De velden zijn niet hoofdlettergevoelig.

Specifiek zoeken naar locaties met een aangepaste lift, een aangepaste parkeerplaats, een aangepast toilet of een toegankelijke inkom is mogelijk. Alle locaties waarvan deze onderdelen zelfstandig toegankelijk of toegankelijk met hulp zijn, zullen dan getoond worden

De speciale voorzieningen voor personen met een beperking (algemeen of voor personen met ademhalingsmoeilijkheden of allergieën, visuele en auditieve beperkingen) laat je toe in te zoomen naar de beschikbaarheid van informatie over deze voorzieningen. Door op de pagina ‘Uitgebreid zoeken’ extra details aan te vinken met betrekking tot een specifieke doelgroep, ga je je zoekopdracht verder detailleren en zoeken waar deze items aanwezig zijn.
Combinaties van verschillende criteria zijn steeds mogelijk.

Ik heb geen resultaten gevonden, kan dit?

De vermelding '(0) verschillende resultaten gevonden' kan drie dingen betekenen.
Ofwel heb je de naam van de locatie, straat of gemeente fout ingetypt of wordt er een andere benaming gebruikt. Probeer dan opnieuw of de locatie via een andere manier te zoeken.
Ofwel voldoet geen enkele locatie aan de zoekcriteria.
Ofwel is de gezochte locatie nog niet gescreend en nog niet in de databank opgenomen.

Zoekresultaten?

Om de zoekresultaten te tonen worden verschillende tabbladen gebruikt. Afhankelijk van het zoekcriterium krijg je een andere weergave. Via de verschillende tabbladen kan je gemakkelijk een andere weergave van de lijst kiezen.

Vergelijk de resultaten met elkaar via het vinkje vooraan de naam en met de knop ‘Vergelijk’.
Je kan altijd je zoekopdracht verfijnen of een nieuwe zoekopdracht beginnen via de desbetreffende knoppen.

Het tabblad ‘Scores‘ bestaat uit een overzichtslijst die per resultaat de scores van de verschillende aanwezige onderdelen weergeeft en per doelgroep een aanduiding geeft of er informatie is over de voorzieningen.

Het gebouw wordt niet in zijn geheel toegankelijk of ontoegankelijk bevonden. Het wordt opgedeeld in verschillende onderdelen op basis van de keten van toegankelijkheid. Deze worden samen met hun score (door middel van gekleurde handjes) in deze overzichtstabel weergegeven. De score in de tabel komt overeen met de beste score die van dit onderdeel in de accommodatie aanwezig is.

Voorbeeld: Er zijn vijf vergaderzalen waarvan twee met een ‘+’ score (goed), één met een ‘+/-’ score (behoorlijk) en twee met een ‘-’ score (minder goed). De score van het onderdeel ‘vergaderzaal’ zal in het overzicht ‘+’ scoren. Indien je verder inzoomt op de details van het onderdeel zullen alle scores van de verschillende zalen met hun knelpunten zichtbaar zijn.

De horizontale circulatie (routes, gangen …) en verticale circulatie tonen enkel een groen handje indien alles in orde is voor dit onderdeel. Is dit niet het geval, geeft het rood uitroepteken (!) aan dat je zeker verder moet kijken naar de details om na te gaan of het onderdeel waar je moet zijn ook bereikbaar is.

Binnen een accommodatie type kan je, door een klik op één van de iconen bovenaan de tabel, sorteren op van één van deze onderdelen. De accommodatie met de beste score voor dit onderdeel komt bovenaan de tabel te staan. Je kan ook sorteren op één van de specifieke doelgroepen.
Per locatie is er een korte ‘Samenvatting’ die de toegankelijkheid van de accommodatie beknopt beschrijft. Bij zoeken op naam kom je automatisch op dit scherm terecht.

Het tabblad ‘Voorzieningen’ toont per gebouw/accommodatie de gegevens die per doelgroep aanwezig zijn. Indien je klikt op de naam van de accommodatie dan kom je rechtstreeks in het onderdeel ‘Informatie’ van deze accommodatie terecht met alle informatie over voorzieningen.
Via het tabblad ‘Labels’ kan je makkelijk zien welke locaties uit je zoekopdracht een label hebben behaald.

De locaties van de zoekresultaten worden in het tabblad ‘Kaart’ via Google Maps op een kaart geïllustreerd.

Detailgegevens van een locatie?

Via een klik op de naam van de accommodatie in de resultatenlijst, kom je op het detailscherm terecht met alle toegankelijkheidsinformatie van deze locatie.

Je vindt er naast de adres- en contactgegevens van de gescreende locatie, de scoretabel van de onderdelen en een algemene samenvatting over de toegankelijkheid van de locatie. De informatie die volgt zijn de onderdelen van de keten van toegankelijkheid met een korte beschrijving en eventuele score.
Vanuit het onderdeel is er een uitklapmogelijkheid om details te bekijken over de maatvoering, materialen … met extra foto’s ter verduidelijking. Elk onderdeel krijgt een beoordeling op basis van verschillende elementen die samen de toegankelijkheid van dat onderdeel bepalen. Hierbij bepaalt het slechtst scorende element de algemene score van het onderdeel. Indien bepaalde begrippen niet duidelijk zijn dan kan je ze opzoeken in de begrippenlijst.

Alles wordt geïllustreerd met foto’s. Via de knop ‘foto’s’ rechtsboven krijg je een fotogalerij van alle foto’s van deze locatie. Je kan ook steeds klikken op elke foto bij het onderdeel, dan krijg je het overzicht van alle foto’s die bij dit onderdeel horen.

Om alle toegankelijkheidsinformatie in één oogopslag te visualiseren, is het schema een handig instrument. Dit kan via de knop ‘schema’. Dit bevat steeds de verschillende aanwezige onderdelen met de kleuren op basis van hun scores.

Vanuit dit scherm kan je een nieuwe zoekopdracht starten of terug naar de overzichtslijst met zoekresultaten gaan via de aanwezige knoppen rechtsboven.

Kan ik de informatie printvriendelijk afdrukken?

Als je de gevonden informatie wil afdrukken, kan dit via de knop ‘printversie’. In een andere tabblad verschijnt de printvriendelijke versie die via een koppeling met je printer kan afgedrukt worden.

Sommige dossiers lijken minder informatie te bevatten, klopt dit?

Een aantal dossiers hebben inderdaad niet alle informatie zoals de scoretabel, voorzieningen en samenvattingen in de resultatenlijst. Dit zijn dossiers die vroeger volgens de methodiek van de oude Toevla-databank gescreend werden. De adresgegevens zal je nog terugvinden in de zoekresultaten met op de detailpagina een link naar de oude databank. De criteria om toegankelijkheid te beoordelen zijn dezelfde maar de methodiek van opmeten en de output verschillen grondig. Houd er best ook rekening mee dat deze gebouwen intussen reeds meerdere jaren terug werden doorgelicht en dat deze informatie dus mogelijk niet meer 100% nauwkeurig is.